Výrobní hala

  • kde Zámostí, Hluboká nad Vltavou
  • kdy říjen 2009
  • jak návrh, stavební povolení
  • kdo Daniel Baroš, Michal Nejezchleb, Lukáš Smetana, Jiří Weinzettl

V Zámostí převažuje obytná zástavba. Pro výrobní halu předurčená průmyslová zóna těsně navazuje na ulice s rodinnými domy. Situování zóny mezi rezidenční čtvrtě a jedinečné panorama hlubockého zámku znamená potencionální riziko negativního ovlivnění estetického vjemu neopakovatelné dominanty zámku z pohledu z oken a zahrad jednotlivých rezidentů. Lokalita námi navržené haly navíc přímo sousedí s rušnou a okolními domy sevřenou hlavní ulicí – Pražskou třídou – tepnou celého Zámostí.

Na ploše 1.500 m2 zastavěné plochy navrhujeme dvoupodlažní halu. Díky svažitosti terénu existuje bezbariérový přístup jak do skladových prostor v polozapuštěném přízemí (orientovaný z odvrácené severní strany, určený zejména pro naskladňování a vyskladňování), tak do části výrobní a administrativní o patro výš (orientovaný k Pražské třídě). Krom příjemného pracovního prostředí uvnitř objektu se snažíme vytvořit i důstojné předprostory haly. Jedná se o veřejnosti přístupné vyvýšené místo u hlavního vstupu – jakýsi neoplocený „záliv“ pro Pražskou třídu, předurčený i pro kolemjdoucí pěší občany. Ty dnes pocitově vytlačuje automobilová doprava dál od rušné komunikace, možnost zastavení a krátkého odpočinku však chybí. Jejich tep v kombinaci s tepem života desítek zaměstnanců proudících ve směnách do nitra a z nitra haly dává místu, okraji průmyslové zóny, nečekaný městotvorný potenciál. Měřítkový střet s okolními rodinnými domy kompenzujeme architektonickým výrazem, například nepravidelně rozmístěnými čtvercovými okny. Potemnělá omítková fasáda v odstínu okolní přírody nechává maximálně vyniknout dominantu tyčící se nad halou – světlý komplex hlubockého zámku.

  • úvod