Venkovní restaurace

  • kde Výstaviště České Budějovice
  • kdy srpen 2021
  • jak návrh, projekt
  • kdo Veronika Indrová, Jiří Weinzettl
  • projekt Michal Hamada
  • foto BoysPlayNice

Objekt původní restaurace, postavený jako dřevostavba okolo roku 1970, byl technicky i dispozičně ve zcela nevyhovujícím stavu. Na stejném místě, v bezprostřední blízkosti vodní hladiny, jsme navrhli jednoduchou dřevostavbu pro novou venkovní restauraci s předpokládaným sezonním provozem. Použití subtilních dřevěných sloupů dodává konstrukci lehkost, vzdušnost a maximálně propojuje pobytovou plochu s okolním prostředím. Dispozice vychází z modulu krychle o délce strany cca 3 m. Krytá terasa nabízí variabilní uspořádání sezení. Součástí zázemí je kuchyně s dostatečně kapacitními sklady, vše uzpůsobené pro cateringovou formu provozu. Fasádní panely provozní části, původně uvažované v systému coil-brite (leštěné hliníkové panely), byly z úsporných důvodů realizovány z cetris panelů. Venkovní textilní průsvitné rolety (tzv. screeny), umístěné po obvodu terasy, měly návštěvníky částečně ochránit před slunečními paprsky, větrem, deštěm a zároveň, při úplném zatažení, umožnit prostor dočasně vytopit externími zdroji tepla. K jejich realizaci zatím nedošlo.

  • úvod