Senovážné náměstí v Českých Budějovicích

  • kde České Budějovice
  • kdy červen 2022
  • jak architektonická soutěž | 2. místo
  • kdo Jiří Weinzettl, Barbora Weinzettlová, Miroslava Šešulková, Ondřej Havlín
  • ve spolupráci s ateliérem zahradní a krajinářské tvorby Za Mák

Senovážné náměstí v Českých Budějovicích považujeme za jedno z nejvýznamnějších veřejných prostranství v centru města. V současnosti je bohužel zatěžkáno mnohými historickými a prostorovými činiteli, jež z něj vytvořily místo nepřehledné, nekoncepční, čekající na nový impulz. Impulz, který by mohl území proměnit v moderní, dobře navržený urbánní prostor, který nebude jen tranzitním místem. Náměstí se stane pobytovým prostranstvím s jedinečnou atmosférou pramenící ze synergie vzrostlé zeleně a kulturního charakteru okolních staveb.
Naším cílem je v co největší míře zachovat a doplnit zelený prstenec, který ve městě vznikl v 19. století po zbourání obranného systému hradeb. Městskou zeleň vnímáme jako vysoce důležitou součást návrhu. Nechceme duplikovat jedinečný ráz nedalekého historického náměstí Přemysla Otakara II., chceme přijít s prostorem odlišným, svébytným, nabízejícím jiný typ urbánního prostředí.
Senovážné náměstí koncipujeme jako dlážděnou plochu, která je z velké části zastíněná korunami vzrostlých stromů. Zeleň vybízí k setrvání ve stínu v centru města. Pěší trasy nepopíráme, naopak podporujeme odstraněním několika překážek. Návrh umožňuje přirozený vícesměrný pohyb zastíněný vegetací. Odkrytou Mlýnskou stoku začleňujeme do zeleného vegetačního prstence. Pobytové stupně na jejím levém břehu umožňují přístup k vodní hladině a stávají se hledištěm pro protilehlý vegetací porostlý přírodní břeh. Pod náměstím navrhujeme jednopodlažní podzemní parkoviště pro 200 aut.
Novostavbu Alšovy jihočeské galerie uvažujeme jako solitérní objekt, včleňující se do zeleného prstence podobně jako ostatní významné veřejné budovy – muzeum, pošta a kulturní dům Slavie. Umístěním galerie do jižní části náměstí chceme uchránit vznikající veřejné prostranství od negativ rušné dopravní tepny Lidické třídy. Budova galerie se stává architektonickým “klenotem”, stavbou reprezentující soudobou kvalitní architekturu.
Jeden z velkých benefitů našeho návrhu vnímáme ve skutečnosti, že z urbanistického i architektonického hlediska bude prostor náměstí dobře fungovat i v situaci, že by zde galerie v budoucnu postavena nebyla. V takovém případě by došlo pouze k rozšíření podzemního parkoviště a dodláždění mlatového čtverce. Stejně tak může nakonec dojít k výstavbě veřejné stavby jiného charakteru, která bude onou kulturní perlou v prostoru, aktivuje jižní stranu náměstí a zároveň odcloní Lidickou třídu, ale co do objemu bude menší (komornější) než zamýšlená AJG.

  • Více naleznete zde.
  • úvod