Rodinný dům v Dobříši

  • kde Dobříš
  • kdy leden 2017
  • návrh Veronika Indrová, Barbora Weinzettlová, Jiří Weinzettl
  • projekt Michal Hamada

Rodinný dům v Dobříši se nachází v nově vzniklé části města, která navazuje na zahrádkovou osadu „Za Papežem“ a nese charakter satelitního města. Stavby v okolí parcely domu představují dnes typickou předměstskou zástavbu, která se vyznačuje často zbytečně komplikovanou hmotou a valbovým zastřešením. Nárožní parcela svažující se k severu však nabízí nádherné výhledy do krajiny na Dobříšské lesy a svah pod parcelou by do budoucna měl zůstat nezastavěný. Stavební program rodinného domu od počátku obsahoval požadavek na pracovnu/tera­peutickou místnost s vlastním vstupem, provozně oddělenou od zbytku domu. To vedlo k rozhodnutí na parcele vytvořit dvě samostatné hmoty do tvaru L, garáže s terapeutickou místností a samostatného rodinného domu. Díky tomu na nárožní parcele vznikla intimnější zahrada odcloněná od ulice a hmoty měřítkem odpovídající okolní zástavbě. Další požadavek byl kladen na poměrně vysoký počet parkovacích stání. Předprostor hmoty garáže tedy tvoří zpevněná plocha pro parkování s jedním vzrostlým stromem, který zajišťuje přirozený stín. Do obou domů vstupujeme z úzkého prostoru mezi nimi. V hmotě garáže se nachází terapeutická místnost s vlastní předsíní, koupelnou a skladem. Hlavní výhled je směrem do ulice. Díky svažitosti parcely je terapeutická místnost směrem od ulice zapuštěná pod terén. Parapet u hlavního okna navazuje na terén a vytváří tím efekt, kdy pracovní deska stolu přechází v trávu v exteriéru. Prostorná dřevěná terasa propojuje obě hmoty a díky objektu garáže je i přirozeně stíněná. Samotný rodinný dům je dvoupodlažní. Poměrně velkorysý obytný prostor se otevírá na západ do zahrady devítimetrovým posuvným oknem, které je směrované na nejhezčí výhled z parcely. Pokoje v patře, přístupné z haly, které dominuje klavír, jsou každý vybavený vlastní šatnou, dětské pokoje navíc mají vlastní půdní prostor určený k hraní.

  • úvod