Revitalizace zámku v Lukavci

  • kde Lukavec
  • kdy srpen 2006
  • jak návrh, projekt

Zámek stojí uprostřed parku na okraji obce Lukavec. Jedná se o čtyřkřídlou jednopatrovou budovu se středním kosoúhlým nádvořím, s věží a salla terenou v západním průčelí. Jediný přístup do objektu vede můstkem přes nehluboký příkop.

Z opuštěného zámku vytvořit multifunkční objekt hotelu a školícího centra, který svými doprovodnými provozy nabídne programové vyžití nejenom hotelovým hostům, ale i občanům obce Lukavec, je zadáním znamenajícím komplexní revitalizaci. Při dispozičním rozvržení nových od původního stavebního programu zcela odlišných provozů vychází návrh z následujících principů: z architektonicko-historického hlediska cenné nebo jinak zajímavé prostory vyčlenit pro společensky významnější účely (přístupné veřejnosti), respektovat přirozenou hierarchii – nadřazenost 2.NP tzv. „Piana nobile“ nad 1.NP, nevystavit architektonicky cenné artefakty příliš náročným klimatickým či mechanickým vlivům plynoucím z některých provozů (např. nevystavit historicky cenné malby agresivnímu prostředí whirlpoolu), provozy určené i místním občanům neumisťovat „za“ provozy určené hostům (tedy knihovnu, fitness a restauraci umístit do 1.NP a snadno zpřístupnit příchozím návštěvníkům), jednotlivé provozy řadit s ohledem na ekonomicky výhodné podmínky budoucího provozu (centrální pult jako místo obsluhy více provozních celků znamená omezení počtu obsluhujícího personálu), minimalizovat zásahy do stávajících konstrukcí.

  • úvod