Rekonstrukce stodoly

  • kde Opatov u Svitav
  • kdy listopad 2015
  • jak návrh, projekt
  • kdo Veronika Indrová

Stodolu z šedesátých let minulého století obklopuje v zemědělském areálu v Opatově několik obdobně starých hospodářských stavení a dále komplex moderní bioplynové stanice. Objekt má jedno podlaží podzemní (světlé výšky 2,5 m) a jedno nadzemní (výšky u hřebene cca 8,4 m). Mírně svažitý terén umožňuje z jedné strany bezbariérový přístup do části nadzemní, z druhé přirozené přisvětlení a větrání prostor sklepních. Zatížení ze stropní desky nad suterénem roznáší dva železobetonové průvlaky uložené na deseti cihelných sloupech. Zděný obvodový plášť v nadzemní části ztužují cihelné pilíře. Konstrukce krovu je typická pro hospodářské stavby. Jedná se o vzpěradlovou vaznicovou soustavu s vrcholovou a středovými vaznicemi. Střešní plášť je plechový.

I po rekonstrukci bude stodola sloužit ke skladování zemědělských produktů. Koncept návrhu vychází z požadavku na maximální provětrání prostoru. Zděné obvodové stěny nadzemní části, krom nosných pilířů, odstraňujeme. Nový obvodový plášť navrhujeme z opálených (případně mořených) dřevěných hranolů. Dostatečná vzdálenost mezi jednotlivými hranoly nechává soustavu krovu vyniknout i navenek, stává se tak výtvarným prvkem, přirozeným dekorem obvodového pláště. Rytmus zvětšujících se mezer mezi hranoly připomíná místa původních otvorů. Vjezdová vrata z dřeviny stejné povrchové úpravy s navazující fasádou splynou.

  • úvod