Prostor před vlastivědným muzeem

  • kde Český Krumlov
  • kdy červen 2004
  • jak návrh, diplomní práce Jiřího Weinzettla
  • ocenění 2. cena v soutěži Přehlídka diplomových prací 2004

Řešený prostor se nachází na okraji historické části města Český Krumlov. Jednou z hlavních motivů návrhu je propojení ulice Horní a ulice Na Parkáně (13ti metrový výškový rozdíl) nepříliš nápadnou zkratkou – schodišťovým ramenem, proraženým skrz středověké hradby. Toto propojení pomůže mimo jiné oživit „slepé rameno“ ulice Na Parkáně. Hmotové dořešení horního prostoru vychází ze snahy zachovat část volného prostoru s výhledem na panorama krumlovského zámku. Tím, že prostor přestane fungovat jenom jako vyhlídková terasa, ale stane se i předprostorem nově vzniklého vstupu do muzea a vstupu do nově navržené galerie, stane se i jakýmsi nejmenším náměstím s největším výhledem na město. Náměstíčku dominuje nově navržená věž, přistavěna k budově muzea, svou hmotou vytvářející nároží, důležité uliční sevření před jeho následným rozevřením. Průčelí věže a muzea – dvě výškově vybočující stavby se nyní vzájemně podporují.

Stávající umístění hlavního vchodu do muzea působí příliš „utopeně“ a nedůstojné vůči hmotě i funkci stavby. Také poddimenzované vertikální komunikace a nemožnost bezbariérového přístupu vedly ke koncepci nově umístěného vstupu z náměstíčka, s návazností na nové vertikální komunikace ve věži. Ta je zároveň věží vyhlídkovou. Cesta vzhůru se dělí do dvou částí – spodní volnější – dává návštěvníkovi přehled o expozičních prostorech a horní semknutější napovídá o změně cíle výstupu. Galerie – měřítkovým, hmotovým i tvarovým řešením, navazuje na sousední zástavbu barokních domků. Navazuje, ale přesto se mírně nadřazuje – stojí přeci na tak exponovaném místě, stává se protistranou měřítkově vybočující a honosné fasády Vlastivědného muzea. Vyrovnat se s tímto vybočením napomáhá její obrácený tvar střechy. Odsazení od stávající zástavby o dva metry vytváří úzkou uličku – další krumlovskou „myší díru“.

  • úvod