Prostor pod Střelnickými schody

  • kde Tábor
  • kdy červen 2002
  • jak architektonická soutěž
  • ocenění zvláštní cena v soutěži
  • kdo David Baroš, Lukáš Smetana, Jiří Weinzettl

Řešený prostor pod Střelnickými schody výrazně dotváří panorama sídla. Z dálkových pohledů se schody a průraz nad nimi jeví jako „brána“ do jádra města. Nově navržené muzeum a galerie vytváří důstojnější oživení místa. Požadavek na 100 parkovacích míst řešíme podzemními garážemi, které vytváří jakousi kamennou podnož stávajícím domům, čímž je zcela jasně usazuje do terénu a vytváří klidnější a definovatelnější výraz. Terasa nad garážemi se stává předprostorem muzea a galerie, místem odpočinku a setkávání, vymezením soukromého a veřejného prostoru. Galerie jako protipól ke Střelnici jasněji definuje průraz vstupu do města. Sestoupení na terasu ze staré části města vede „štěrbinou“ nové galerie. Jako důležitý artefakt zachováváme opěráky staré hradební zdi. Trojúhelníkový prostor mezi galerií a garážemi pojednáváme jako lezeckou stěnu. Výměníkové stanici ponecháváme spíše technický ráz a doplňujeme jej o prostor pro děti se suchým tobogánem.

  • úvod