Park v Trhových Svinech

  • kde Trhové Sviny
  • kdy červen 2006
  • jak návrh
  • kdo Tomáš Petrášek, Jiří Weinzettl

Stávající stav: zdevastovaná niva obklopená neurčitým předměstím vznikla odkrajováním prostoru ze všech stran. Okolní zástavba se k místu staví zády.

Návrh těží z různosti okolí, střet se stává tématem. Ze „zadní“ strany děláme „průčelí“, z negativ pozitiva. Charakteristické panorama obytné čtvrti Pískovce se svou drobnou zástavbou a monumentální hradba panelákového sídliště získávají vymezením parku prostor pro svou identitu a vzájemnou působivost, místo zaplňují zajímavým napětím pramenícím ze střetu měřítek. Do organicky tvarovaného prostoru parku vnášíme řád vytýčením dvou pomyslných linií – hlavních pohledových os vrcholících nově vsazenými prvky a domem šachisty, vodní branou a torzem věže. Území sehraje důležitou roli i v rámci celku města, nabízí se vytvořit klidnou stezku z náměstí přes historické uličky a park až do volné krajiny. Svou polohou je předurčeno stát se živým pěším uzlem.

  • úvod