Nástavba mateřské školky

  • kde Ledenice
  • kdy červen 2010
  • jak návrh, stavební povolení

V důsledku zvýšeného počtu dětí předškolního věku přistoupil městys Ledenice k navýšení kapacity stávající školky. Jako optimální se jeví z hlediska investic a provádění nástavba. Důsledné a na první pohled jasné oddělení starších a nových konstrukcí, a to jak v materiálové tak ve výrazové rovině, čitelně vypovídá o etapovitém vývoji objektu. Nástavbě dominuje pozinkový plech, sklo a barevné fasádní desky cetris. Původní hmota zůstává omítková. Dispozice nástavby přirozeně navazuje na logiku a organizaci provozu ve spodním patře. Nově vzniknou dva základní vnitřní prostory s příslušenstvím: nová třída školky a univerzální sál sloužící rozmanitým společenským potřebám obyvatel Ledenic. Sál lze kdykoliv v budoucnu jednoduchým způsobem proměnit v další plně vybavenou třídu školky. V neposlední řadě se takto pojaté stavební úpravy pozitivně projeví ve vztahu k nejbližšímu okolí. Zvýšená hmota školky dosáhne obdobné výšky římsy k výšce protilehlého domova pro seniory. Volný prostor mezi objekty tak získá jasně definovanou hranici.

  • úvod