Modernizece administrativní budovy Nekázanka

  • kde Praha 1
  • kdy listopad 2009
  • jak návrh, stavební povolení

Budova z poloviny 70. let patřila v daném segmentu k nejkvalitnějším realizacím tehdejšího Československa. Vstoupit změnami do výrazově i provozně stabilizovaného prostoru znamená velmi zodpovědný tvůrčí proces. Jak uživateli, tak i náhodnému pozorovateli chceme umožnit pochopení a prožití základní kvality daného prostoru. Stavební úpravy si proto mimo jiné kladly za cíl zachování a zdůraznění konstrukčního systému budovy, tektoniky fasádního pláště a materiálové původnosti. V souvislosti s možností pronajímání objektu však muselo nevyhnutelně dojít k nové prostorové a funkční organizaci. Budova má osm nadzemních a čtyři podzemní podlaží (parking). Nový dispoziční princip vychází z faktu, že na konkrétní požadavky rozmanitých nájemců dokáže nejlépe reagovat otevřená dispozice kancelářských podlaží, předurčená k dodatečnému libovolnému rozčlenění. Tento koncept v kombinaci s řízeným přístupem přes prostornou vstupní halu vytváří fungující a přirozené provozní vazby. K vysokému standardu užívání objektu přispívají inteligentní systémy řízení provozu. Základní funkce související s administrativní náplní budovy doplňuje kavárna, retailové plochy, atrium v přízemí a otevřené terasy ve vyšších podlažích.

Videoprezentaci naleznete zde

  • úvod