Irácké velvyslanectví

  • kde Praha, Bubeneč
  • kdy leden 2012
  • jak návrh, vyzvaná architektonická soutěž
  • kdo Jiří Weinzettl

Velvyslanectví státu Irák v současnosti sídlí ve vile, která patří k typické zástavbě rezidenčně-diplomatické pražské čtvrti Bubeneč. Třípodlažní objekt se nachází na nevelké protáhlé parcele přístupné ze dvou protilehlých ulic. Když vznikla potřeba vybudovat na pozemku konzulární oddělení, oslovilo velvyslanectví několik architektonických ateliérů, mezi nimi i ten náš. Zadaný stavební program vychází ze standardů daného typologického dru­hu.

Novostavba konzulátu je navržena jako samostatný objekt disponující provozní vazbou na stávající velvyslanectví. Výraz stavby čerpá ze současného minimalismu i z tradiční arabské architektury. Ta klade značný důraz jednak na ornament, jednak na řemeslné provedení. Obojího v našem návrhu využíváme: Vybrané plochy pohledového probarvovaného betonu zjemňují navržené reliéfy, jejichž geometrie vychází z tradičních arabských vzorů. Tyto reliéfy materiálově ani barevně neruší jednoduchost/la­pidárnost hmot, přitom však zřetelně poukazují na kulturní okruh, k němuž se stavba váže. Vstupní dveře upoutají svojí masivností podtrženou řemeslným provedením uměleckého, dekorativního zpracování.

Hlavní hmota stavby umístěna v prostřední třetině volné parcely rozděluje parter na dva světy – poloveřejný vstupní předprostor přístupný z ulice Mongolská a vnitřní, ryze soukromý dvůr přístupný jak z navrhovaného konzulátu, tak ze stávající budovy velvyslanectví. Zmíněný předprostor je vymezen z levé strany krytým přístupem pro pěší (v řezu tvaru opačného písmene „L“), z pravé strany přízemní hmotou se striktně abstrahovanou plochou trojice atypických dřevěných garážových vrat a vstupu do místnosti ostrahy. Kamenem vydlážděný předprostor lze využít i k poloveřejným aktivitám organizovaným konzulátem. V přízemí hlavní dvoupodlažní hmoty se nachází veškeré potřebné provozy – recepce s informačním centrem, konzulární oddělení pro příjem žadatelů, kancelář s krytou venkovní terasou a kancelář konzula. Soukromému dvoru dominuje venkovní vodní prvek s minimalisticky pojatou fontánou. Zastřešený chodník podél fontány vede přímo do budovy velvyslanectví. I reprezentativní sál v 2.NP je pojat jako syntéza tradičního a současného. Nad zdmi z pohledového probarvovaného betonu se ve výšce 4 m nachází dřevěný bohatě dekorovaný kazetový strop. Obvodovou štěrbinou mezi zdmi a stropem proniká do sálu denní světlo.

  • úvod