Dům v proluce

  • kde Praha, Zličín
  • kdy srpen 2004
  • jak návrh, projekt
  • kdo Lukáš Smetana, Jiří Weinzettl

Nikdo ho nepřehlédne. Sebevědomý dům v ulici Na Radosti je ukázkou demokratického přístupu moderní architektury. Jedná se o nástavbu nadstandardní bytové jednotky nad jednopodlažním objektem sevřeným v úzké proluce (šířka parcely je 4,95m).Převýšené hmotové řešení napomáhá plnohodnotnému využití stísněného pozemku. Zároveň vychází ze vztahu okolní zástavby vůči úzké parcele a vede tak k celkové vyváženosti a vzájemné harmonické koexistenci staveb. Svým výrazem se nesnaží navázat na okolní, periferií prosycenou, výstavbu. Nechce se podřídit charakterově pokřiveným a přikrčeným sousedům. Naopak, do rušného, velmi komplikovaného a nesourodého místa vnáší nový duch, sebevědomí a optimismus. Představuje tak nepřehlédnutelný živel – energii soustředěnou do vymezeného hranolu, impuls pro další výstavbu.

V 1.NP se nachází garáž a technické zázemí. Vlastní bytová jednotka je přístupná krytým venkovním schodištěm. Vnitřnímu prostoru dominuje obytný prostor s vloženou galerií. Takové vertikální uspořádání interiéru umožňuje požadované duševní a fyzické propojení opticky oddělených částí pracoven. Ve 3.NP se nachází ložnice, koupelna a atrium, vzájemně oddělených celoskleněnými posuvnými stěnami. Vzniká tak možnost propojení exteriéru a interiéru. Optická a akustická odloučenost od okolního vnějšího prostředí vytváří jakýsi mikrosvět – prvek komfortu, který často postrádají domy stojící v mnohem příznivějších podmínkách.

  • úvod