Aparthotel

  • kde Pec pod Sněžkou
  • kdy 2019
  • jak vyzvaná soutěž
  • kdo Veronika Indrová, Jiří Weinzettl
  • vizualizace Michal Sljusar

Nově navržený objekt sestává ze dvou nadzemních staveb a podnože zapuštěné pod terénem, propojující oba domy v jeden celek. Díky štíhlosti obou nadzemních hmot nevytváříme nežádoucí optickou bariéru v severojižním směru, průhledy mezi hmotami pozitivně odlehčují celkový charakter novostavby. Užitím dřeva na fasádě navazujeme jak na dlouhodobou tradici krkonošských staveb, tak na sousední objekt Aparthotelu Svatý Vavřinec. Vzhledem k měřítku stavby (daného stavebním programem) se nesnažíme charakter domů připodobnit okolí. Naopak: volíme jednoduchý lapidární tvar vzájemně natočených hranolů, který společně s detailem téměř minimalisticky pojaté fasády odkazuje na zcela současnou architekturu. Nejnižší dvě podlaží slouží převážně k parkování, jejich půdorysný tvar vychází z nutnosti zastavět prakticky celou parcelu nepravidelného tvaru. Garáže mají dva souběžné rampové vjezdy překonávající oproti navazujícímu terénu výškový rozdíl cca půl patra. Krom parkoviště obsahuje 4. a 3. PP také prostory pro technologii a samostatně přístupnou lyžárnu a skiboxy. Stávající chodník protínající stavební parcelu v úrovni 2.PP zachováváme víceméně ve stejné půdorysné a výškové stopě. Od Aparthotelu Svatý Vavřinec vede skrz nižší hmotu. Z tohoto průchodu jsou přístupné jednotlivé komerční plochy, mimo jiné coctail bar (přístupný i ze společných prostor lobby), cukrárna atd. Za touto „bránou“ se chodník stáčí podél druhé vyšší hmoty, jejíž parter skýtá hlavní vstup do recepce aparhotelu. Z recepce a navazujícího lobby se lze jednoduše dostat ke dvěma vertikálním komunikacím (navrženým jako chráněné požární cesty) i k rampě spojující nově navržený objekt se stávajícím Aparthotelem Svatý Vavřinec. Hoteloví hosté se z recepce dostanou suchou nohou také do zmíněného coctailbaru a navazující restaurace. Restaurace je samozřejmě přístupná i přímo z ulice, její dva salonky navrhujeme o podlaží výš. Díky stoupajícímu terénu mohou být salonky též přístupné samostatně z ulice (ze severozápadní strany). Vedle zadního sjezdu do garáží Aparthotelu Svatý Vavřinec navrhujeme v úrovni 1.PP samostatný vstup do multifunkčních sálů. Malý sál půdorysně navazuje na salonky restaurace. Převýšený velký sál s podlahou v úrovni 2.PP je přístupný přes galerii a vřetenové schodiště. V 1.PP je také zázemí sálů, fitness, herna pro teenagery, wellness, kanceláře pro vedoucí pracovníky, čtyři pokoje pro zaměstnance a pronajímatelný komerční prostor přístupný přímo z venkovního průchodu. Ve vyšších, nadzemních podlažích (1–4.NP, respektive 1–10 NP) se nacházejí apartmány a hotelové pokoje, konkrétně 14× 1kk, 20× 2kk, 40× 2kk+SK, 4× 3kk +SK a 16× hotelový pokoj. Všechny apartmány i hotelové pokoje mají vlastní lodžii.

Prezentovaný návrh Aparthotelu vychází z plošných nároků velmi obsáhlého stavebního programu vytvořeného zadavatelem. Vzhledem k dané lokalitě, velikosti a tvaru stavebního pozemku, jeho morfologii a okolní zástavbě považujeme program za předimenzovaný a doporučovali jsme přehodnotit zadání.

  • úvod