Sociální bydlení

  • kde Pacov
  • kdy duben 2005
  • jak návrh
  • kdo Lukáš Smetana, Jiří Weinzettl

Objekt situovaný na okraji památkové zóny v Pacově nabízí na minimální zastavěné ploše 12 bezbariérově přístupných sociálních bytů. Komunikační prostor domu – vertikální cesta v podobě jednoramenného schodiště, úzká štěrbina střídavě se otevírající do všech stran, směřuje vzhůru ke světlu a k nečekaným průhledům, směrem do stran k bytům i do ulice. Schodiště, chodba a zejména pak niky chodby jinak minimálních půdorysných rozměrů vytvářejí komunikační prostor v pravém, lépe řečeno dvojím, slova smyslu: jedná se o reminiscenci pavlače, nabídku atributů „komfortnějšího pavlačového života“, místo setkávání, z hlediska společenského významu důležité místo bytí. Niky – rozšířené části chodeb – navíc opticky spojují chodbu s exteriérem domu.

  • úvod