Rodinný dům na konci města

  • kde Hluboká nad Vltavou – Zámostí
  • kdy návrh 2009, realizace 2014 – 2015
  • kdo Jiří Weinzettl, Barbora Weinzettlová

Parcela poměrně úzkého trojúhelníkového půdorysu se nachází na konci klidné příměstské čtvrti. Za ní, směrem severovýchodním, následuje už jen prudký svah a krásný výhled do údolní nivy koryta Vltavy. Dům navrhujeme vůči přístupu na pozemek do protilehlé, rozšiřující se části, ne však na její samotný okraj. Takovým umístěním rozdělujeme zahradu na dvě, atmosférou se lišící, partie/části: přední a zadní. Přední se stává dějištěm odpoledních aktivit u bazénu, společenským prostorem potkávání příchozích a přítomných. Zejména při západu slunce nad siluetou zámku získává jedinečnou atmosféru. Zadní je intimním místem vnímání všudepřítomných barev, zvuků a vůní obklopující přírody. Tomu napomáhá zejména absence plotu – optické bariéry, která by krásy okolí nešťastně oddělila.

Hmotové a dispoziční řešení objektu předurčila krom neobvyklého tvaru pozemku a orientace vůči světovým stranám zejména snaha o výrazné propojení interiéru s exteriérem a to včetně začlenění výše zmíněných panoramatických prvků coby významných interiérových spolupůsobitelů. Krom hlavního obytného prostoru a místností podružných funkcí se v přízemí nachází i ložnice a koupelna rodičů. Dětské pokoje, druhou koupelnu a terasu umisťujeme o patro výš. Současný dispoziční návrh představuje kompaktní dům pro čtyřčlennou rodinu, pouhým přepažením v chodbě za schody však docílíme toho, že se z druhého podlaží stane samostatná bytová jednotka.

  • úvod