Parkování v centru města

  • kde Trhové Sviny
  • kdy listopad 2014
  • jak návrh
  • kdo Barbora Weinzettlová, Jiří Weinzettl

Trhové Sviny se staly v roce 2003 obcí s rozšířenou působností, tedy správním centrem poměrně velkého příhraničního obvodu (s celkovým počtem vyšším než 18,5 tisíc obyvatel). Téměř všechny úřady se stejně jako převážná část obchodů a služeb nacházejí v historickém centru, respektive na samotném Žižkově náměstí. Z urbanistického hlediska se jedná o pozitivní jev: náměstí si zachovává důležitost – zůstává přirozeným centrem, místem koncentrace dějů. Doprovází jej však negativní důsledek: potřeba vyššího počtu parkovacích stání. Jejich umístění se stává obtížně řešitelným úkolem.

V současnosti se parkuje zejména na náměstí (41 aut) a v přilehlé proluce v Bezručově ulici (34 aut). S ohledem na požadované kapacity však ani jedna z variant není z architektonického hlediska šťastná. Náměstí má patřit v prvé řadě lidem a doprava v klidu by neměla výrazně omezit místo pro jejich setkávání a shromažďování. Jedná se přeci o nejdůstojnější společenský prostor, nikoliv parkoviště. Poslední úpravy jeho horní části však představují pravý opak: odkrajovaným – dříve širokým chodníkům, na kterých ještě nedávno zůstávalo dost místa i pro venkovní posezení přiléhajících restaurací, dnes vévodí všudepřítomná, prostor si usurpující, parkující auta. Náměstí si zaslouží komplexní rekonstrukci. Dobrého výsledku lze dosáhnout ale pouze v případě, že se předem podaří zklidnit dopravu a nalézt dostatečné plochy pro parkování jinde, přesto však velmi blízko. Do proluky v Bezručově ulici patří hmota: domy, které navážou na nárožní úřad a vytvoří plnohodnotnou ulici – sevřené místo uvozující a definující otevřený plac náměstí. Svým objemem zacelí otevřenou jizvu v srdci města. Sebelépe pojednané parkoviště by v tomto případě kýženého efektu nedosáhlo.

Kde ale vhodné plochy pro parkování hledat? Náměstí obklopuje ze tří stran historická, pro daný účel nevhodná, struktura ulic. Odlišný charakter má prostor směrem jižním, vymezený Bezručovou ulicí, Brankou a Svinenským potokem. Současný stav ovlivnily razantní zásahy z druhé poloviny 20. století. Původní lánová struktura tehdy ustoupila autobusovému nádraží a novostavbě pošty. Obojí se z dnešního pohledu jeví jako předimenzované. Mezi starou radnicí, zmíněným nádražím a poštou zůstává poněkud rozpačitě působící plocha. Nachází se uprostřed města a přesto tak trochu stranou. Zázemí si zde našla radnice, Policie ČR a technické služby. Drobné přístavky, garáže, skladiště a celkový nepořádek místu dominují. Historických stop zde příliš nezůstalo. Stávající stav si žádá změnu. Pojme-li se řešení prostoru komplexně, nabízí se skvělá šance vyřešení důstojného parkování pro celé centrum.

Podmínkou je vystěhování zázemí technických služeb. Námaha související s nalezením jiných vhodných ploch za to stojí. V památkové zóně jim místo za starou radnicí nepřísluší. I kanceláře městského úřadu umístěné ve dvorním traktu (nad šatnami zaměstnanců) nepůsobí příliš vhodně. Pro jejich přestěhování se nabízí několik možností: připravovaná rekonstrukce sousední třípodlažní budovy TKB nebo proluka v Bezručově ulici s možností přímé návaznosti na stávající rohový Městský úřad.

Na uvolněné ploše vzniká prostor pro 110 aut. Od náměstí jej opticky dokonale oddělí řada stávajících historických domů. Zkratka skrz průjezd radnice vyústí v podloubí a umožní zásadní zkrácení vzdálenosti. Každý, kdo vystoupí z auta, si od první chvíle začne vytvářet o městě obrázek. První dojem bývá důležitý. Čím ale docílit, aby tak velké parkoviště nezůstalo nepříjemným místem? Měřítkově i kvalitativně různorodě působící „zadní“ fasády potřebují vyvážit silným jednotícím parterovým prvkem. V pravidelném rastru 8×8 metrů navrhujme 27 stromů. Parkoviště tím povyšujeme na jakýsi městský sad – dvorní zahradu. Stromy vyrůstají z jednolitě vydlážděné plochy a místu vrací atmosféru, měřítko i stín. Jde o dřeviny s korunou rozvětvující se nad střechami aut. Větvoví dosahuje maximálně čtyřmetrového průměru – ztráta městské identity tak nehrozí. Lavičky, stojany na kola, odpadkové koše a jiné užitečné drobnosti napomohu v zpříjemnění každodenních rutiností.

Nové parkoviště se může stát i docela příjemným zákoutím. Hlavní přínos však spočívá jinde, než v místě jeho samém. Svou existencí dává skvělou šanci především náměstí a navazujícím ulicím, tedy plochám předurčeným v prvé řadě lidem.

poznámka
Tento návrh vznikl z vlastní iniciativy jako alternativa k uvažovanému investování do úprav parkoviště v Bezručově ulici, k provedeným úpravám horní části náměstí a k myšlenkám přípravy obdobných úprav části spodní.

  • úvod