BPS Vidochov

  • kde Vidochov u Nové Paky
  • kdy prosinec 2010
  • jak návrh, stavební povolení

Bioplynová stanice využívá k výrobě elektřiny a tepla převážně chlévskou mrvu doplněnou o kejdu, kukuřičnou a travní siláž. Fermentační proces probíhá v železobetonovém dvoustupňovém fermentoru typu „kruh v kruhu“ o průměru 42 m. Membránový plynojem je umístěný nad středovým kruhem. Otevřený koncový sklad o objemu 10.000 m3 pojme až šesti měsíční zásobu digestátu. Přesto, že se stanice s elektrickým výkonem 1,2 MW řadí mezi ty nadprůměrně velké, okolní krajina zůstává vizuálně upřednostněna. Toho dosahujeme zejména částečným zapuštěním nádrží pod úroveň stávajícího terénu a volbou světlých barev splývajících s oblohou.

  • úvod