Adaptace kotelny

  • kde Ledenice
  • kdy 2016–2019
  • jak návrh, projekt
  • kdo Barbora Weinzettlová, Jiří Weinzettl, Veronika Indrová
  • foto Alex Shoots Buildings

Základní škole v Ledenicích chybí z prostorových důvodů odborná učebna určená k praktické výuce dílenských prací a kuchyně k výuce vaření. Bývalá kotelna, dnes již nesloužící původnímu, ani jinému účelu, se nachází v blízkosti školy. Proto vznikl nápad budovu kotelny pro tyto účely využít. Koncept její adaptace vychází především z funkčních požadavků navrhovaného provozu. Architektonické řešení spočívá v očištění objektu od vnějších předsazených konstrukcí a v doplnění atiky střechy tak, aby hmota domu představovala čistý kompaktní kvádr s nově prolomenými otvory oken a dveří. Komín objektu zůstane zachován jako odkaz na původní funkci objektu. Učebna dílen je navržena tak, aby se do prostoru vešlo 14 pracovních ponků (každý na jednoho žáka). Učebna vaření obsahuje 3 varná centra a zároveň prostor pro výuku stolování. Z centrální chodby jsou přístupny toalety pro dívky i chlapce, dále pak úklidová místnost a toaleta pro pedagoga. Návrh podmiňuje dorovnání výšky podlahy v bývalých skladech, celý vnitřní prostor se tak dostává na bezbariérovou stejnou výškovou úroveň.

  • úvod