RD Jinonice

  • kde Praha Jinonice
  • kdy květen 2016
  • návrh Barbora Weinzettlová, Jiří Weinzettl,
  • interier Veronika Indrová
  • projekt Michal Hamada

Úzká ulice s částečně dochovaným ospalým charakterem starých Jinonic se v jednom místě rozevírá v plácek se studní. V jeho čele stojí opuštěný dům, hmotový slepenec, jehož pozdější neuvážené přístavby převyšují původní přízemní objekt. Soubor těchto drobných stavení, vyskládaných ve svažité zahradě, se nachází ve velmi zanedbaném, neobývatelném stavu. V návrhu ponecháváme pouze nejstarší kamennou část orientovanou do ulice. Skrze ní bude možné vystoupat do hlavního obytného podlaží, rozprostírajícího se ve dvou nových hmotách. Nejvyšší část věnujeme dětem. Všechny obytné prostory, včetně dětských podkrovních pokojů, mají přímou návaznost na prosluněnou svažitou zahradu, od ulice odcloněnou vlastním domem. Starou a novou část spojuje z vnějšku v celek jednotná barevnost štukové omítky i režná keramická taška na střeše. O stáří jednotlivých částí domu napoví zejména detail; s původním tvaroslovím lehce kontrastuje současné minimalistické pojetí.

  • úvod